Výuka a kurzy angličtiny

Každá hodina jazykového kurzu má svá specifika. Čerpá z výzkumu a zkušeností inovativní výukové metody podle profesorky Traute Taeschnerové. Vše je v režii dvou dinokroků, kteří zažívají bláznivé příběhy. Právě příběh je nosným kamenem našeho učení – děti vše prožívají s nimi, s Hocusem a Lotuskou a na základě vyučování formou hry, divadla a interakcí, si osvojují nová slovíčka bez přemýšlení.

Proč právě Hocus a Lotus

Úspěch naší výuky je postaven na psycholingvistických studiích zaměřených na osvojování si mateřského jazyka u dětí raného věku. Využívaný koncept příběhu slouží k projevování emocí v řeči, používání výrazových prostředků tváře, hlasové intonace či gestikulace. To vše vede k zapamatování řeči v podstatě bez námahy.

  • Použití hudebních, textových, ale i audiovizuálních pomůcek
  • Metodika ověřena ve více než 120 italských školách
  • Více než 4000 lektorů po celé Evropě
Praha
Brno
Písek
Uh. Hradiště
Břeclav

Kouzelná hodina s dinokroky Hocusem a Lotuskou

Naše výukové prostory nejsou jen příjemné místo pro učení, děti zde vstupují do jiného světa, kde vládnou malí dinokrokové Hocus a Lotuska. Napůl krokodýli, napůl dinosaurové, ale celým tělem blázni do cizích jazyků. Právě oni provádí děti příběhy a právě s nimi se děti hravou formou učí cizí jazyk. Dinokrokové navíc zdobí stejná trička všech členů skupiny. Stačí si je obléci, v kroužku napočítat do deseti v cizím jazyce a dobrodružství může začít!

Kde jsme se to ocitli? Co zase Hocus provedl a Lotuska musí napravovat? S dětmi poznáváme zábavný příběh oranžové dvojice a každou radost i starost prožíváme s nimi. Nejdříve pomocí divadla. Všichni nahlas přeříkáme, co se vše událo. Gestikulujeme, v obličeji se nám mění výrazy z úsměvu do zamračení až do překvapení.

Abychom příběhu porozuměli více, celý si ho znovu přezpíváme. Vše samozřejmě v řeči Hocuse a Lotusky, čeština do magické hodiny nepatří. Hudební doprovod navádí děti k emotivnímu prožívání příběhu a podporuje zapamatování slovíček. Děti spolu s lektorkou u písně znovu vše popisují i pohyby a pomáhají si výraznými gesty.

Hodina míří do finále. Děti si zahrají hry, zkusí něco vymalovat a vyrobit, samozřejmě pro potřeby dvou dinokroků. Naposledy sami přeříkají známý příběh, tentokrát u ilustrované dinoknihy. Lektorka dětem ukazuje jednotlivé stránky, kde jsou nakresleni Hocus a Lotuska u svého dobrodružství. Po skončení výuky se děti těší na další dobrodružství, na novou lekci cizího jazyka.

Angličtina pro děti je prostřednictvím metodiky Hocus a Lotus vyučována hravou, zábavnou a dobrodružnou formou. Děti se pak na výuku těší a získávají nejen jazykové znalosti.