Výuka a kurzy němčiny pro děti

Jazyk našich nejbližších sousedů. Vaše děti se neztratí v Alpách na dovolené ani při obchodním jednání v Mnichově. Výuka stejně jako u ostatních jazyků, probíhá v  režii dvou dinokroků, kteří zažívají bláznivé příběhy. Právě příběh je nosným kamenem učení, děti vše prožívají s nimi a na základě několika různých opakování si osvojují nová slovíčka bez přemýšlení. Neváhejte a přihlašte své děti do kurzu němčiny.

Proč právě Hocus a Lotus

Úspěch výuky metodikou Hocus a Lotus, je postaven na psycholingvistických studiích zaměřených na osvojování si mateřského jazyka u dětí raného věku. Využívaný koncept příběhu slouží k projevování emocí v řeči, používání výrazových prostředků tváře, hlasové intonace či gestikulace. To vše vede k zapamatování řeči v podstatě bez námahy.

  • Použití hudebních, textových, ale i audiovizuálních pomůcek
  • Metodika ověřena ve více než 120 italských školách
  • Němčina pro děti jednoduchou a hravou metodou
Praha
Brno
Uh. Hradiště
Břeclav

Lekce němčiny s Hocusem a Lotuskou

Třída kam děti docházejí není jen příjemné místo pro učení. Děti zde vstupují do jiného světa, kde vládnou malí Hocus a Lotuska. Napůl krokodýli, napůl dinosaurové, ale celým tělem blázni do cizích jazyků. Právě oni jsou průvodci i maskoty, navíc zdobí stejná trička všech členů skupiny. Stačí si je obléci, v kroužku napočítat do deseti v němčině a dobrodružství může začít!

Kde jsme se to ocitli? Co zase Hocus provedl a Lotuska musí napravovat? S dětmi poznáváme zábavný příběh oranžové dvojice a každou radost i starost prožíváme s nimi. Nejdříve pomocí divadla. Všichni nahlas německy přeříkáme, co se vše událo. Gestikulujeme, v obličeji se nám mění výrazy z úsměvu do zamračení až do překvapení.

Abychom příběhu porozuměli více, celý si ho znovu přezpíváme. Vše samozřejmě v řeči Hocuse a Lotusky, čeština do hodiny němčiny nepatří. Hudební doprovod navádí děti k emotivnímu prožívání příběhu a podporuje zapamatování slovíček. Děti spolu s lektorkou u písně znovu vše popisují i pohyby a pomáhají si výraznými gesty.

Hodina míří do finále. Děti si zahrají hry, zkusí něco vymalovat a vyrobit, samozřejmě pro potřeby dvou dinokroků. Naposledy sami přeříkají známý příběh, tentokrát u ilustrované dinoknihy. Lektorka dětem ukazuje jednotlivé stránky, kde jsou nakresleni Hocus a Lotuska u svého dobrodružství. Ještě pustit pohádku a další lekce němčiny je za námi.