Jazykové kurzy pro lektory a franchisanty

Hocus a Lotus jsou sice hlavními hrdiny výukových příběhů, ale bez našich lektorů by jazykové kurzy pro děti nemohly probíhat. Všichni, kteří chtějí metodikou Hocus a Lotus vyučovat (nabízíme i akreditaci v rámci DVPP), musí projít ročním školením a ovládat jak teorii, tak praxi. Nejdůležitějším kritériem pro výběr nového lektora je ale přístup k těm nejmenším – dětem.