I.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti Light Point, s.r.o, IČ: 26286271, DIČ: CZ26286271, se sídlem V. Kaprálové 14, 618 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 41995, vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost„), upravují pravidla pro nakládání s osobními údaji následujících fyzických osob (dále jen subjekty„):

  • návštěvníků webových stránek www.hocus-lotus.cz a subdomén začínajících názvem města, např. praha.hocus-lotus.cz, brno.hocus-lotus.cz, atd.,
    • zákazníků společnosti,
    • dodavatelů společnosti,
    • uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců ve společnosti,
    • případných třetích osob.

Společnost zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen ,,GDPR“), popř. v souladu s dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost vystupuje při zpracování osobních údajů jako správce, který sám stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů fyzických osob nebo kterému jsou určité operace zpracování osobních údajů uloženy právním předpisem.

Společnost působí jako zpracovatel osobních údajů fyzických osob v případě, že zpracovává osobní údaje fyzických osob pro jiného správce podle jeho pokynů.

Společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti: Light Point, s.r.o., V. Kaprálové 14, 618 00 Brno, e-mail: info@hocus-lotus.cz

II.

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté subjekty v souladu s GDPR a ostatními platnými právními předpisy. Zásady, podle kterých společnost osobní údaje subjektů zpracovává, jsou:

Zásada zákonnosti:

  • která ukládá zpracovávat osobní údaje subjektů vždy v souladu s právním