Zahájení školního roku máme již za sebou. Děti se vrátili do školních lavic mezi své kamarády. Opět si musejí zvykat na školní řád a pravidelný režim. Rodiče zapisují své děti do kroužků a připravují se na celoroční „maraton“ s dětmi. Kolik času je nezbytné věnovat dětem, domácím úkolům a mimoškolním aktivitám?

Čas je to co chybí každému jednomu z nás. Bojujeme s ním každý den. Vrátit se však nedá a proto je důležité mít denní harmonogram natolik zorganizovaný, abyste s dětmi strávili plnohodnotný čas. Rodiče se často domnívají, že když jsou doma např. v kuchyni a věnují se domácím pracem, zatímco se jejich dítě dívá na televizi, že je to dostačující. Nenechte se oklamat, plnohodnotně strávený čas s vaším dítětem je pouze tehdy, pokud se mu plně věnujete při aktivitách, které jsou vašemu dítěti blízké.

Domácí zázemí, vlastní prostor k plnění domácích úkolů do školy     je důležitý pro rozvoj dítěte. Domácí úkoly hned od první třídy dělejte společně s dítětem, kontrolujte ho a chvalte ho za správně splněný úkol. Pochvala je důležitá a dítě povzbudí k další práci. Pravidelné plnění úkolu vede dítě k zodpovědnosti. I když na to člověk občas nemá chuť a náladu, ušetříte si tím spoustu času do budoucna a dítěti tak usnadníte život a lépe ho připravíte na život v dospělosti.  Ať se dítě učí cokoliv, platí pravidlo „opakování, matka moudrosti“. Proto pravidelné opakování četby, počtů nebo slovíček do angličtiny je důležité. V dnešní době není problém učení zpříjemnit třeba hrou nebo DVD s anglickou pohádkou.

Pro rozvoj dítěte je dobré prohlubovat jeho dovednosti i díky mimoškolním aktivitám. Kroužky v odpoledních hodinách jsou vhodným způsobem jak podpořit rozvoj vašeho dítěte v oblasti, která je mu blízká. Ať volíte mezi tanečním kroužkem nebo jazykovým kurzem správné načasování a nepřetěžování dítěte by mělo být prioritou.

Jazyková škola Light Point má bohaté zkušenosti s výukou dětí od 1,5 roku. Výuka probíhá hravou formou a zaměřuje se na výuku jazyka v kontextu. Děti si tak osvojí druhý jazyk přirozenou formou aniž by si uvědomovaly, že se učí. Metodika Hocus a Lotus je akreditována MŠMT ČR a vyučuje se ve více jak 17 zemích na celém světě.

Chcete s dětmi trávit čas v bilingvním prostředí? Navštivte náš workshop „Staňte se bilingvní rodinou“!