Nezbytnost znalosti druhého jazyka je v dnešní době naprosto nevyvratitelná. Otázkou zůstává, kdy se začít učit druhý jazyk a jaké máme možnosti?

V České republice je zvykem spoléhat na školství a výuku cizího jazyka ponechat čistě na škole, do které dítě přihlásí. V některých školách děti začínají s výukou anglického nebo německého jazyka v 1.třídě, v jiných školách až ve 3. třídě. Podle jazykové školy Light Point je nejlepší začít s výukou cizího jazyka co nejdříve, tedy hned od narození.

 

Rodiče na dítě mluví od malička svým rodným jazykem, v našem případě budeme mluvit o češtině. Pro novorozeně je i český jazyk cizí. Vysoce rozvinutý smysl porozumění však novorozencům umožňuje pochopit co mu říkáte. V rodinách, kde je jeden z rodičů cizinec, dítě od narození vnímá oba dva jazyky jako vlastní a umí je rozlišovat a chápat.

Metodika výuky The adventures of Hocus and Lotus, kterou jazyková škola Light Point aplikuje při výuce dětí je založena na narativním formátu (příbězích), které při pravidelném poslechu a opakování dítě snadno aplikuje do běžného života. Základem výuky je pravidelné opakování příběhů za doprovodu minimuzikálů a krátkými animovanými příběhy.

 

V průběhu výuky, děti společně