Nezbytnost znalosti druhého jazyka je v dnešní době naprosto nevyvratitelná. Otázkou zůstává, kdy se začít učit druhý jazyk a jaké máme možnosti?

V České republice je zvykem spoléhat na školství a výuku cizího jazyka ponechat čistě na škole, do které dítě přihlásí. V některých školách děti začínají s výukou anglického nebo německého jazyka v 1.třídě, v jiných školách až ve 3. třídě. Podle jazykové školy Light Point je nejlepší začít s výukou cizího jazyka co nejdříve, tedy hned od narození.

 

Rodiče na dítě mluví od malička svým rodným jazykem, v našem případě budeme mluvit o češtině. Pro novorozeně je i český jazyk cizí. Vysoce rozvinutý smysl porozumění však novorozencům umožňuje pochopit co mu říkáte. V rodinách, kde je jeden z rodičů cizinec, dítě od narození vnímá oba dva jazyky jako vlastní a umí je rozlišovat a chápat.

Metodika výuky The adventures of Hocus and Lotus, kterou jazyková škola Light Point aplikuje při výuce dětí je založena na narativním formátu (příbězích), které při pravidelném poslechu a opakování dítě snadno aplikuje do běžného života. Základem výuky je pravidelné opakování příběhů za doprovodu minimuzikálů a krátkými animovanými příběhy.

 

V průběhu výuky, děti společně s magickou učitelkou prožijí jednotlivé příběhy formou divadelního představení, zpěvu, četby z Dinoknihy a na závěr shlédnou krátkou pohádku. Zapojení motoriky, dětem umožňuje snazší zapamatování si slovní zásoby a aplikaci slov do každodenního života. Rodiče se nemusejí obávat, že jazyk neovládají. Magické učitelky, rodičům poradí, jak se mohou zapojit do vzdělávacího procesu dětí a doplňkové výukové materiály jim budou nápomocné.

Každý příběh musí mít hlavní postavy. V našem případě se jedná o kamarády dinokroky Hocus a Lotus, kteří provázejí děti jednotlivými příběhy. Díky dinokrokům je pro děti výuka zábavná, zajímají se o další příběhy, které přinášejí nejen nová dobrodružství, ale i novu slovní zásobu a gramatické jevy, které se děti učí velmi přirozeným způsobem aniž by si to uvědomovaly.

Ředitelka jazykové školy Light Point paní Ivakina doporučuje všem rodičům, aby nečekali a zapojili své děti do cizojazyčného prostředí co nejdříve. Děti vnímají cizí jazyk v dětství odlišně než my v dospělosti. Je to pro ně komunikační kanál a ne cizí jazyk tak jako pro nás. Díky hravé formě výuky je pro ně cizí jazyk zábava!

Jak často docházet do kurzu? Není potřeba, aby vaše dítě chodilo denně do kurzu angličtiny či jiného jazyka. Důležité je, aby přišlo do styku s cizím jazykem každý den! Žádné dítě se nenaučí cizí ani mateřský jazyk, když ho uslyší pouze jedenkrát týdně 45minut. Výukové materiály metodiky The adventures of Hocus and Lotus jsou ideálním prostředkem pro každodenní opakování. A zde přichází ten hlavní okamžik jak můžete svým dětem zpříjemnit a zjednodušit výuku cizího jazyka. Umožněte jim poslouchat a vnímat cizí jazyk každý den. Odměna bude k nezaplacení!

 

Více informací o metodice výuky naleznete na stránkách www.hocus-lotus.cz

Pokud máte dotazy týkající se metodiky výuky nebo se s námi chcete sdílet o vlastní zkušenosti, využijte našeho fóra www.forum.hocus-lotus.cz