Děti si rády hrají ať jsou kdekoliv. Hrát si chtějí pořád a všude! Dinokrokové v tom nejsou jiní a proto si tak dobře s dětmi rozumí.

026a6207

Dinokrokové ovládají 5 světových jazyků a čeština mezi nimi není. I přesto všechno si snadno a rychle s dětmi porozumí. Hlavním pojítkem je dobrodružství, které společně prožívají a je formou vzájemné komunikace. Dobrodružství doprovázené gesty, mimikou, intonací v hlase, hudbou a obrázky zaujme děti natolik, že ani neví, že komunikují v cizím jazyce. Je to natolik autentické a přirozené, že přijmou druhý jazyk stejně snadno jako mateřský. A v tom tkví úspěch metodiky The adventures of Hocus and Lotus. Narace (z latiny narratio, vyprávění) je nejdůležitější součástí jazyka obecně. Pokud se chcete naučit jazyk mateřský nebo cizí, musíte začít naslouchat a mluvit.

Když si děti s dinokroky hrají, používají k tomu i různé pomůcky. Doplňkové pomůcky se opírají o kontext příběhu. No a protože dinkrokové jso