Celodenní workshop pro rodiče s dětmi je zaměřený na aplikaci cizího jazyka do každodenního rodinného života a společné „hraní si“ v rámci tvůrčích aktivit. Celodenní workshopy budou probíhat v prostorách Technického muzea v Brně, které disponuje technickou hernou pro děti a výukovým sálem pro dospělé.

PROGRAM:

  • 10:00 – 12:00 Dopolední program pro rodiče a děti

Dopolední přednášky pro maminky budou zaměřeny na teoretické aspekty bilingvnismu, narativní formát, základy metodiky výuky „The adventures of Hocus and Lotus“ …

Dopolední program pro děti bude pod vedením magických učitelek, které společně s dětmi, Hocusem a Lotuskou budou prožívat jednotlivá dobrodružství z Level I.

  • 12:00 – 13:00 Společný oběd
  • 13:00 – 16:00 Odpolední program pro rodiče s dětmi

Odpolední workshopy budou tematicky a obsahově zaměřené na bilingvní rozvoj dítěte pomocí kreativních aktivit, které budou probíhat společně s rodičem a dětmi.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

V dnešní době se bohužel často setkáváme s tím, že rodiče mají méně času trávit čas společně se svými dětmi. Nicméně potřeba vzájemného kontaktu, prohlubování vztahu, komunikace a účast na společných aktivitách je nezbytná. Nabízené vzdělávací aktivity v bilingvním prostředí jsou pro rodiče a jejich děti nejen prostředkem k lepšímu soužití, ale i k jejich osobnímu rozvoji. Společně strávený čas, participace na společných cizojazyčných aktivitách, poznávání se a vzájemná komunikace vám otevře nové obzory a pomůže prohloubit vztah mezi rodičem a dítětem. Rodiče a děti jsou vedeni k tomu, aby dokázali efektivně a plnohodnotně trávit svůj společný volný čas, aplikovat druhý jazyk do každodenních činností a společně se tak rozvíjet.

Termíny: třetí sobota v měsíci (říjen-květen)

 

Čas: 10:00 – 16:00

 

Cena: 1.450 Kč/ 1 rodič + 1 dítě
Cena: 1.950 Kč/ 1 rodič + 2 děti
Cena: 2.450 Kč/ 1 rodič + 3 děti

 

SLEVA 20% PŘI OBJEDNÁVCE 7 WORKSHOPŮ!!!

 

Cena zahrnuje: workshop pro rodiče a děti v rozsahu 6 hodin, vstupné do TMB, oběd a občerstvení v průběhu workshopu, výukové materiály pro rodiče a děti.