BILFAM, Let´s become a BILingual FAMily! Výzkumný projekt, který probíhal v 5 zemích, ve 125 rodinách, v letech 2010-2012. Projekt zaměřený na výuku cizího jazyka s dinokroky Hocusem a Lotuskou, který se opírá o vzdělávací a výukový model: „The DinoCrocs Narrative format“ vytvořen profesorkou Traute Taschner působící na Univerzitě La Sapienza v Římě.

Projekt byl financován Celoživotním vzdělávacím programem EU, oficiálně zahájen 1.prosince 2010 a zakončen 30.listopadu 2012. Všech 125 rodin, které se zapojily do projektu, měly k dispozici lektora a online konzultační hodiny. Výukové materiály Hocus a Lotus, byly nedílnou součástí celého projektu. Díky dobrodružství DinoKroků zpracovaných na CD, DVD a v dinoknihách se společně celá rodina vydala do magického světa Hocuse a Lotusky, kde nechyběly ani jejich plyšové maličkosti.

Výzkum se zaměřil na to, jaký přínos má metodika výuky na děti i jejich rodiče a kolik se toho naučili. Výsledky byly prezentovány na závěrečné setkání, které probíhalo v každé zúčastněné zemi.

Klikněte na obrázek a spusťte video:

Bilingvismus od narození do 6 let

Jedním z dalších výzkumných projektů je projekt zaměřený na výuku angličtiny s DinoKroky pro děti od 3 měsíců do 6 let. Výzkum probíhá v několika školkách a školách v Římě (Itálie), kde děti vyrůstají dvojjazyčně.

Na základě výzkumu je prokázáno, že děti, které se učí cizí jazyk do věku 3 let, dokáží jazykové znalosti uložit v mozku stejným způsobem, jak jazyk mateřský. Rodiče se do projektu zapojili tak, že umožnili dětem každý den sledovat CD a DVD s krátkými dobrodružstvími DinoKroků Hocuse a Lotusky.

Tento projekt ještě nebyl ukončen, protože jeho trvání bylo naplánováno na 5 let. Po ukončení projektu budou jazykové znalosti dětí srovnány s dětmi, které se učily cizí jazyk pomocí jiných výukových metod.

Pokud se chcete dozvědět více o bilingvismu, jeho pozitivních přínosech a metodice, která umožňuje dětem přirozeně aplikovat nový jazyk do každodenních aktivit, srdečně vás zveme na naši přednášku.

Přednášky na téma: Proč vychovávat děti dvojjazyčně?

Přednášky můžete navštívit v jednotlivých městech, kde vyučují DinoKrokové Hocus a Lotuska.

Bližší informace najdete na našich webech:

Uherské Hradiště – termín přednášky byl již vypsán na sobotu 4.2.2017

Brno – termín přednášky byl již vypsán na neděli 26.2.2017

Břeclav – termín se připravuje

Praha – termín se připravuje