Proč se stát dvojjazyčnou rodinou a jaké výhody to přináší? To vše se dozvíte díky jazykové škole Light Point, která připravila roční sérii 7 workshopů. Víkendové workshopy, jsou určeny rodičům, kteří si uvědomují důležitost aplikace druhého jazyka do života jejich dětí v raném věku.

Workshop „Staňte se bilingvní rodinou“ se opírá o metodiku výuky jazyků pro děti „The adventures of Hocus and Lotus“ a vědecké výzkumy její zakladatelky paní Prof Traute Taeschner. Profesorka psycholingvistiky vytvořila metodiku výuky jazyků, která umožňuje dětem se učit druhý jazyk přirozeným způsobem, tak jako jazyk mateřský a to za pomoci „narrative format“ (výuka formou příběhů). Autorka ve svém projektu vychází z vlastních zkušeností při výchově dětí v bilingvním prostředí a úspěchu, které dokazují děti z mateřských škol, mateřských center a z prvního stupně základní školy.

Rádi bychom Vás seznámili s konceptem bilingvismu a vyprávěcím formátem formou workshopů, které jsou určeny rodičů a dětem v jakémkoliv věku!

Co to znamená stát se bilingvní rodinou?

Stát se bilingvní rodinou nemusí vždy znamenat dokonalou znalost