Hocus a Lotus – malí dinokrokové, kteří učí děti cizí jazyky! Hravě, zábavně a přirozeně se děti společně s dinokroky ponoří do cizí řeči. Ale jak správně vybrat kurz pro vaše dítě?

Zaujala vás naše metodika, ale nevíte si rady s volbou výukové skupinky? Připravili jsme pro vás krátký přehled našich výukových skupin. Jak již samy názvy napovídají, jedním z kritérií „Jak si vybrat výukovou skupinku?“ je věk dítěte.  Druhým neméně důležitým kritériem je „Level“, neboli úroveň. Protože vyučujeme děti cizí jazyk pomocí dobrodružství (narativním formátem), která prožívají dinokrokové Hocus a Lotuska, můžete volit z dobrodružství, která jsou rozdělena do Level I až V. Což napovídá, že s námi můžete studovat celých 5 let a začít hned od narození! Jednotlivé „levely“ neurčují obtížnost kurzu, ale soubor šesti příběhů, které se děti za jeden školní rok naučí.

Baby DinoCrocs

Výuková skupina pro naše nejmenší studenty od narození až do tří let. Děti docházejí do kurzu v doprovodu jednoho z rodičů. Děti tráví jednou  za týden čas v cizojazyčném prostředí, kde kromě jazyka také rozvíjí jemnou motoriku, vnímání dítěte, myšlení a paměť. Je vědecky dokázané, že děti již od třetího měsíce svého života reagují na zvuky a vnější podněty. Čtením pohádek, zpěvem, tancem a hrou se děti rozvíjejí rychleji a v dospělosti jsou mnohem bystřejší.

Little DinoCrocs

Výuková skupina pro naše malé předškoláčky, kteří už zvládnou výukový čas bez maminky a tatínka, ale ještě nejsou školou povinní! Čas strávený s kamarády v odpoledním kroužku pomáhá dítěti být více samostatné a nezávislé na rodičích. Díky kreativním aktivitám, které jsou součástí každé lekce, se děti naučí pracovat s různými materiály a pomůckami a k jejich radosti si vždy něco odnesou domů na památku. Tak jako i ostatní výukové skupinky, celá výuka je vedena pouze v cizím jazyce, hravě a přirozeně.

The DinoCrocs

Výuková skupina je učena dětem, které právě zahájily školní docházku anebo již docházejí do školy druhým rokem. Děti už jsou samostatné a seznamují se s písmenky, čtením a psaním. I když se nezaměřujeme na vysvětlování gramatiky a pravidel cizího jazyka, děti obohatí své komunikativní schopnosti o první krůčky spojené s psaním v cizím jazyce a výslovností abecedy. Veškeré aktivity spojené s psaním, jsou zapojeny do kreativních úkolů, které děti rády plní v každém věku. Není lepší způsob, jak se naučit jazyk, než během běžných činností.

Junior DinoCrocs

Výuková skupina je určena dětem, které již ovládají čtení a psaní a jsou na prvním stupni základní školy. Pokud mají děti již vychozených pět úrovní s dinokroky, zahajují konverzační hodiny s rodilým mluvčím. Pokud ne, rozvíjí své jazykové dovednosti pomocí dobrodružství Hocuse a Lotusky, procvičují čtení z Dinoknih a zapojují do výuky pracovní listy, které se více zaměřují na písemný projev.

 

Pokud máte dotazy spojené s metodikou, rozdělením do jazykových skupin nebo jazykové úrovně, neváhejte nás kontaktovat. Moc rádi vám s volbou kurzu pomůžeme!

Vaše magické lektorky a dinokrokové Hocus a Lotuska